Vrijwilligersorganisatie

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) is een non-profitorganisatie die al ruim twintig jaar anderstalige geïsoleerde vrouwen en vrijwilligers verbindt. Het is een win-winsituatie. De anderstalige geïsoleerde vrouwen krijgen Nederlandse les en vergroten de kennis van de samenleving waardoor de zelfredzaamheid stijgt. Vrijwilligers doen omgekeerd juist kennis op over een andere cultuur en groeien op persoonlijk vlak. Ze krijgen voldoening door het lesgeven aan huis als ‘buurvrouw’.

Ontdek ons vrijwilligerswerk

Flexibel én in jouw stadsdeel.

Intaker

Heb je niet veel tijd? Maar wil je wel iets betekenen voor jouw anderstalige buurvrouwen? Als intaker stel je de hulpvraag vast en geef je vervolgadvies.

Lesgever

Wil jij een anderstalige geïsoleerde vrouw helpen bij de Nederlandse taal? Als lesgever help je jouw buurvrouw op weg richting zelfredzaamheid en participatie.

Coördinator

Wil jij anderstalige geïsoleerde vrouwen koppelen aan taalmaatjes? Als coördinator ben je dé verbinder in jouw stadsdeel en schakel je tussen leskoppels en kantoor.

Succesverhalen

Nu maakt ze een praatje met de buren

Buurvrouw Marleen

“Het isolement van Zina was groot; zij bracht haar kinderen naar school, maar sprak of zag verder niemand. Ik was de enige met wie ze Nederlands sprak. Uiteindelijk vertelde Zina dat zij heimwee had naar haar familie in haar thuisland. De druk die zij zichzelf oplegde om Nederlands te leren was zo groot, waardoor het in eerste instantie niet lukte. In de loop van de tijd stelde zij zich meer open, werd ze vrolijker en kreeg meer zelfvertrouwen en plezier in het leren. Ze gaat uitdagingen aan en voert nu zelfs kleine gesprekjes in het Nederlands met de buren.”

Nu maken we samen fietstochten

Buurvrouw Hetty

“Toen Asia in Nederland kwam was alles moeilijk: de mensen praatten veel te snel, haar man werkte fulltime in nachtdienst, ze was hoogzwanger en druk met haar peuter. Hierdoor kon zij geen inburgeringcursus volgen. Toen ik als lesgever kwam, was ze dolblij. Ze had vooral twee jaar thuisgezeten en voor de kinderen gezorgd. Nadat ze was geslaagd voor haar inburgeringsexamens, volgde een diploma die haar voorbereidt op vrijwilligerswerk én een fietsdiploma! Inmiddels doet Asia vrijwilligerswerk en volgt ze naailessen in het buurthuis.”

Nu helpt ze ouderen bij de maaltijd

Buurvrouw Roos

“Fatima kampt met ernstige psychische problemen. Aanvankelijk verliepen de lessen moeizaam, maar na verloop van tijd werd haar inzet groter en heeft ze ook vrijwilligerswerk bij Cordaan opgepakt. Ze helpt ouderen bij de maaltijd en vindt dat leuk om te doen. Haar Nederlands is na het afronden van ons contact echt verbeterd. Ze heeft meer contacten en is mondiger geworden. Hoewel er nog problemen zijn, waar zij professionele hulp voor krijgt, heeft zij voldoende handvatten en zelfvertrouwen gekregen om haar weg te vervolgen.”

Nederlandse les

Voor anderstalige geïsoleerde vrouwen

Doelgroep

De doelgroep van het ABC bestaat uit anderstalige vrouwen. Het zijn vrouwen met een Nederlandse taalkennis op beginnersniveau (A0-A1), die daardoor doorgaans belemmerd worden in het actief deelnemen aan de samenleving. Een verbetering in het taalniveau stelt hen in staat om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Vaak zijn deze vrouwen aan huis gebonden vanwege praktische belemmeringen, zoals het ontbreken van een verblijfsvergunning, kinderopvang, gezondheidsproblemen, mantelzorg, geldproblemen en / of andere zorgen. Bovendien komt analfabetisme vaak voor. Een taalmaatje aan huis biedt de uitkomst in de vorm van wekelijkse een-op-een begeleiding.

Leerdoelen

Anderstalige geïsoleerde vrouwen gaan samen met hun lesgever aan de slag met de praktische dagelijkse dingen. Er is met name aandacht voor de spreekvaardigheid. Lesnemers leren bijvoorbeeld een gesprek met de dokter te voeren, een oudergesprek te oefenen met de juf, een praatje met de buren te maken, post beantwoorden, voorlezen aan de kinderen of met de tram gaan. Deze focus voor zelfredzaamheid komt ook tijdens de buitenlessen aan bod, bijvoorbeeld in de supermarkt, bibliotheek of het buurthuis.

Resultaten

Lesnemers hebben ieder hun eigen lesniveau, leertempo en behoeften. Maatwerk en persoonlijke aandacht zorgen voor succes! Resultaten zijn uiteenlopend, maar hebben als overeenkomst: een verhoogde zelfredzaamheid. Lesnemers emanciperen, integreren en participeren in de Amsterdamse samenleving. Bijvoorbeeld door deelname aan een activiteit buitenshuis voor een cursus, sport of vrijwilligerswerk. Ook zijn er lesnemers die slagen voor inburgeringsexamens of doorstromen naar regulier taalonderwijs.

ABC-Academie

Dé plek om jouw kennis te vergroten

Volg ons op social media