Voor wie?

Anderstalige geïsoleerde vrouwen

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) helpt al ruim twintig jaar anderstalige geïsoleerde vrouwen bij het leren van de Nederlandse taal. We zijn er voor deze kwetsbare vrouwen die vaak tussen wal en schip vallen. Wekelijks geven ruim 200 ‘buurvrouwen’ als taalmaatje thuisles om zo de zelfredzaamheid te vergroten.

Doelgroep

Wij helpen anderstalige geïsoleerde vrouwen met het leren van Nederlands. We zijn er voor vrouwen die hun huis niet uit kunnen of durven komen. Er is bijvoorbeeld geen kinderopvang of er is sprake van psychische en/of fysieke problemen. Hierdoor kunnen zij niet deelnemen aan formeel taalonderwijs buiten de deur. Mede door de taalbarrière ontbreekt het aan zelfvertrouwen om te participeren in de Amsterdamse samenleving. Een taalmaatje aan huis biedt de uitkomst in de vorm van wekelijkse een-op-een begeleiding.

Leerdoelen

Anderstalige geïsoleerde vrouwen gaan samen met hun taalmaatje aan de slag met de praktische dagelijkse dingen. Er is met name aandacht voor de spreekvaardigheid. Lesnemers leren bijvoorbeeld een gesprek met de dokter te voeren, een oudergesprek te oefenen met de juf, een praatje met de buren te maken, post beantwoorden, voorlezen aan de kinderen of met de tram gaan. Deze focus voor zelfredzaamheid komt ook tijdens de buitenlessen aan bod, bijvoorbeeld in de supermarkt, bibliotheek of het buurthuis.

Resultaten

Lesnemers hebben ieder hun eigen lesniveau, leertempo en behoeften. Maatwerk en persoonlijke aandacht zorgen voor succes! Resultaten zijn uiteenlopend, maar hebben als overeenkomst: een verhoogde zelfredzaamheid. Lesnemers emanciperen, integreren en participeren in de Amsterdamse samenleving. Bijvoorbeeld door deelname aan een activiteit buitenshuis voor een cursus, sport of vrijwilligerswerk. Ook zijn er lesnemers die slagen voor inburgeringsexamens of doorstromen naar regulier taalonderwijs.

Nederlandse les

Wat betekent dit?

In het kort

  • Elke week 1 tot 2 uur
  • Minimaal half jaar
  • Eenmalig 15 euro
  • Taalmaatje komt uit de buurt
  • Thuis- en buitenlessen
  • Leerdoelen bepalen lesinhoud
  • Bevorderen zelfredzaamheid
  • Vergroten kennis samenleving
  • Emancipatie, integratie en participatie

Intakegesprek

De intaker komt bij de lesaanvrager thuis langs voor een kennismaking. Ook wordt gekeken wat het lesniveau en de behoeften zijn. Als we denken dat de vrouw sneller of beter geholpen kan worden bij een andere organisatie, dan verwijzen we haar door naar iemand uit ons netwerk. Als ze in aanmerking komt voor thuisles gaan we op zoek naar een taalmaatje in de buurt.

Taalmaatje

Niet zomaar elke vrijwilliger kan aan de slag. Ieder taalmaatje krijgt een zorgvuldig intakegesprek en volgt de basistraining. Ze krijgt begeleiding van een coördinator, kan ze bij ons terecht voor lesmateriaal en we organiseren regelmatig verdiepende workshops. De vrijwilliger woont in de buurt, zodat het laagdrempelig is en zij kennis heeft over de lokale sociale kaart.

Aanmelden lesnemer

En dan?

Stap 1. Aanmelden lesnemer
Vul hieronder jouw contactgegevens in of vraag of iemand jou helpt.

Stap 2. Bevestiging
Als het is gelukt, sturen we een bevestiging per e-mail

Stap 3. Afspraak intakegesprek
We nemen contact op voor een intakegesprek. Dit doen wij binnen twee maanden na aanmelding. Het intakegesprek is bij jouw thuis. Vanwege corona kan dit ook buiten of telefonisch.

Stap 4. Intakegesprek
Iemand van ABC komt bij jou thuis langs voor een kennismaking. Ook wordt gekeken wat het lesniveau en de behoeften zijn. Als we denken dat je sneller of beter geholpen kan worden bij een andere organisatie, dan verwijzen we jou door naar iemand uit ons netwerk.

Stap 5. Wachten…
We gaan een taalmaatje zoeken die perfect bij jou past. Dit betekent dat je even moet wachten. Soms is er heel snel iemand en soms duurt het wat langer. Stuur vooral een berichtje als je vragen hebt.

Stap 6. Kennismaken taalmaatje
Als we een taalmaatje voor je hebben gevonden, maken we een afspraak om kennis te maken. Jouw taalmaatje komt samen met een coördinator van ABC. De coördinator is jullie begeleider. Tijdens dit gesprek stellen jullie leerdoelen vast en spreken jullie een vaste lesdag af.

Stap 7. Eerste les
Vandaag is de eerste Nederlandse les met jouw taalmaatje. Veel plezier!