Jaarverslag 2022

2022 is een roerig jaar geweest voor het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). Er waren diverse wisselingen in het team betaalde medewerkers, er werd een onderzoek gedaan naar hoe de organisatie en de verdeling van het werk kon worden gewijzigd en naar aanleiding daarvan zijn veranderingen doorgevoerd. We zijn met 1 betaalde kracht minder gaan werken en eind 2022
namen we afscheid van directeur Ellen de Ruiter. Er startte een verkenning naar organisaties met wie intensief samengewerkt zou kunnen worden om de toekomst van het ABC goed te borgen en inmiddels is bekend dat ABC onderdeel wordt van De Regenboog Groep.

Ook was het in 2022 voor ons en veel andere organisaties lastiger dan voorheen om vrijwilligers te werven, onder meer door de aantrekkende economie. Het was dan ook belangrijk dat we het project werving van bi-culturele vrijwilligers hebben kunnen opstarten, waarin we veel hebben geleerd over het interesseren van deze groep voor ons vrijwilligerswerk.

Dat we in deze roerige tijden met onze 125 vrijwilligers toch zoveel anderstalige geïsoleerde vrouwen hebben kunnen ondersteunen met het zich eigen maken van de Nederlandse taal maakt ons trots. We realiseerden 213 een-op-een lestrajecten en gaven 23 vrouwen groepsles. We zijn onze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Want na ruim 20 jaar weten we hoe waardevol dit is: door taal neemt vrijwel altijd ook de participatie en integratie in de Nederlandse samenleving toe.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Sander Egas
Waarnemend directeur Amsterdams Buurvrouwen Contact

Eerdere jaaroverzichten zijn op te vragen bij het ABC.

Klik op bovenstaande afbeelding voor jaarverslag 2022.
>>Jaarrekening 2022