Vertrouwenspersoon

Bij Amsterdams Buurvrouwen Contact vinden we het belangrijk dat onze vrijwilligers en lesnemers zich veilig en prettig voelen. We hebben een vertrouwenspersoon aangesteld voor iedereen die een klacht heeft of voor wie te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag.

Wij streven naar een gelijkwaardige en respectvolle omgang met elkaar. Toch kan er in jouw werk als vrijwilliger of als lesnemer iets gebeuren waar je je niet prettig bij voelt. Ideaal gesproken probeer je daar samen uit te komen, maar als dat niet lukt of niet goed voelt dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Je kunt bij haar terecht met een klacht of als je te maken hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag. Waar de grens tussen gewenste en ongewenste omgang ligt, is voor iedereen anders. De meest bekende ongewenste omgangsvormen zijn: agressie, discriminatie, intimidatie, pesten en seksistisch gedrag.

Je kunt anoniem contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden met niemand anders besproken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en kan doorverwijzen. Ze kan optreden als bemiddelaar, maar onderneemt geen actie zonder jouw toestemming. Onze vertrouwenspersoon kun je telefonisch bereiken:

Rita Roodbergen
06 – 12 88 38 29