Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over het vrijwilligerswerk bij ons? Grote kans dat je niet de enige bent. Check hieronder de veel gestelde vragen om te zien of we jouw vraag hier kunnen beantwoorden.

Ja, de basistraining is ongeacht jouw ervaring verplicht. Je leert meer over onze organisatie en krijgt handvatten voor het omgaan met onze kwetsbare doelgroep. Bovendien krijg je basistips over het coachen naar participatie en stellen van eigen grenzen. Het is ook leuk om andere vrijwilligers te ontmoeten die net als jij staan te popelen om aan de slag te gaan. šŸ™‚

Ja, we raden iedereen die bij ons aan de slag gaat aan om de basistraining te volgen. Je leert namelijk meer over onze organisatie en doelgroep. En die kennis komt ook van pas op als je ons bijvoorbeeld komt ondersteunen in administratie, communicatie of werving. šŸ™‚

In de basistraining kom je meer te weten over onze organisatie en doelgroep. Ook krijg je tips in lesgeven en ga je aan de slag met de lesmethode Total Physical Response. Het coachen naar participatie, interculturele communicatie en doorverwijzen naar hulpverlening komen ook aan bod. Aan iedere basistraining neemt een klein groepje nieuwe vrijwilligers deel, zodat er ook ruimte is voor vragen. Je gaat ook zelf aan de slag met opdrachten. Kortom, een interactieve training die je klaarstoomt voor vrijwilligerswerk.

Ja. Je kunt terecht bij onze ABC-Academie om jouw kennis als lesgever te verbreden. Er worden verschillende verdiepende workshops georganiseerd waar je gratis aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld Activerend Lesgeven. Staat die ene workshop waar je op zoekt bent niet in het rijtje? Neem dan even contact op met jouw regiocoƶrdinator, zij kan jouw adviseren in workshops bij organisaties uit ons netwerk, zoals bijvoorbeeld trainingen van Leef en Leer.

Nee hoor, dat is helemaal niet erg. Wel is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed machtig bent.Wij zijn een informele organisatie die taal als middel gebruikt om onze lesnemers zelfredzamer te maken. De focus ligt op de spreekvaardigheid in plaats van op de grammatica. De lessen gaan met name over de alledaagse dingen zoals een oudergesprek met de juf kunnen voeren of klachten met de huisarts kunnen bespreken.

Bijna iedereen kan lesgeven. Het belangrijkste is dat je zelf Nederlands spreekt. Verder komt een empathische open houding goed van pas. Ook is het van belang dat je goed kunt luisteren en geduld hebt voor het tempo van jouw lesnemer. En ja, een goede dosis positiviteit is voor iedere lesnemer fijn. šŸ™‚

Je geeft Ć©Ć©n keer per week les bij jouw anderstalige buurvrouw thuis. De les duurt anderhalf tot twee uur. Het is handig om op een vast moment in de week af te spreken. Een vaste dag en tijdstip geven structuur en daarmee is het voor jullie allebei makkelijk in te passen in de week. Tuurlijk wil je ook weleens op vakantie en uiteraard kun je dan in overleg met jouw buurvrouw een ander moment prikken. We vragen een commitment van minimaal zes maanden, zodat je echt iets kunt betekenen voor jouw buurvrouw.

Ja, dat is mogelijk. Wel moet je vaak langer wachten voordat je kunt starten met lesgeven, omdat de meeste lesnemers overdag les willen hebben.

Ja zeker! Je wordt begeleidt door een vrijwilligerscoƶrdinator. Zij is aanwezig tijdens de koppelafspraak en evaluatiemomenten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je altijd bij haar terecht kunt voor hulpvragen, om te sparren, succesmomenten te delen of gewoon voor een luisterend oor.

Ja, bijna altijd! We zijn in ieder stadsdeel actief, behalve in Zuidoost. Het heeft ook onze voorkeur om jou te koppelen aan een lesnemer in de buurt. Dat is wel zo laagdrempelig voor jou, waardoor je meer tijd over houdt voor andere belangrijke dingen. Daarnaast ken je de sociale kaart in jouw eigen wijk vaak net wat beter en dit kan helpen bij het coachen naar participatie.

Soms kan dat, maar meestal niet. Onze werkwijze is er op gericht om in het Nederlands les te geven. Ervaring leert ons dat het een valkuil kan zijn om in de hulptaal over te gaan.

Leuk! Ja, dat kan zeker. We organiseren iedere zes weken een koffieochtend voor vrijwilligers. Ook zijn er verdiepende workshops waar je andere vrijwilligers tegenkomt. En grote kans dat jouw vrijwilligerscoƶrdinator zo nu en dan een intervisie organiseert voor jouw en de andere vrijwilligers in de wijk.

Iedere les is anders; het is aan jou om te bepalen hoe je lesgeeft. De ene keer hebben jullie energie voor tien en gaan jullie iets langer door, terwijl je de andere keer juist opmerkt dat jouw lesnemer veel meer behoefte heeft aan een luisterend oor. Wij stellen zelf kwalititeit altijd boven kwantiteit. šŸ™‚

Ja natuurlijk, zolang je dit communiceert met jouw lesnemer en coƶrdinator. Als je vaker langere periodes op reis bent, kun je beter niet gaan lesgeven omdat de lesnemer op je rekent.

Het is belangrijk dat je niet te lang door blijft lopen met jouw ervaring. Als je een niet-pluis-gevoel hebt, schroom dan niet om ons in te schakelen! Je kunt altijd terecht bij jouw regiocoƶrdinator. Ook hebben we een vertrouwenspersoon bij wie je (anoniem) terecht kunt voor een klacht of als je te maken hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag.

Waar de grens tussen lesgeven en dat beetje extra ligt, is natuurlijk voor iedereen anders. Je gaat in eerste instantie puur en alleen langs om Nederlandse les te geven. Natuurlijk kan het zo zijn dat je zo’n vertrouwensband hebt gecreĆ«erd dat de lesnemer jou inschakelt bij meer hulpvragen. Houd dan goed in gedachte dat je geen maatschappelijk werker bent. Wanneer je vragen krijgt over bijvoorbeeld het invullen van allerlei formulieren dan doe je er beter aan de lesnemer door te verwijzen naar een (in)formele organisatie die ervaring heeft op dat gebied. Ook kunnen zich andere dingen voordoen waardoor je twijfelt of het jouw taak is of niet. Schakel altijd even met jouw regio- of vrijwilligerscoƶrdinator. Zij kan jouw advies geven.