Klachtenregeling
vrijwilliger en lesnemer

Vertrouwenspersoon
Het Amsterdams Buurvrouwen Contact heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die jou, als vrijwilliger of als lesnemer, ondersteunt als je een klacht hebt over het ABC. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Zij kan optreden als bemiddelaar maar onderneemt geen actie zonder jouw toestemming.

Uitgangspunten
Het ABC gaat uit van een gelijkwaardige en respectvolle omgang met elkaar. Toch kan er,  in je werk als vrijwilliger of als lesnemer in het contact met ABC, iets gebeuren waarover je ontevreden bent. Ideaal gesproken probeer je daar samen uit te komen. Maar als dat niet lukt of als je dat niet wilt dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Begripsomschrijvingen
Vrijwilliger: persoon die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden of diensten t.b.v. het ABC verricht.
Lesneemster: persoon die Nederlandse les krijgt van een vrijwilliger van het ABC.
Klacht: Een (schriftelijk)bezwaar van een vrijwilliger of lesnemer tegen een behandeling of bejegening door een medewerker of vrijwilliger van het ABC, of tegen omstandigheden of condities binnen het ABC.
Klager: Een vrijwilliger of lesneemster die een klacht indient of heeft ingediend.
Beklaagde: De persoon of de organisatie, waarop de klacht betrekking heeft.
Vertrouwenspersoon: Rita Roodbergen is de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon je kunt haar bereiken op: 06 12 88 38 29

Wat kun je doen als je een klacht hebt?
Je mag de vertrouwenspersoon op elk moment in de procedure raadplegen.

  1. Neem contact op met diegene over je ontevreden bent en probeer samen tot een oplossing te komen.
  2. Als het niet lukt om tot een voor beiden bevredigende oplossing te komen dan zal de verantwoordelijke in de lijn van het ABC als intermediair optreden. In afzonderlijke gesprekken of in een gesprek met betrokkenen zal de medewerker van ABC een oplossing voorstellen.
  3. Als je het niet eens bent met deze oplossing kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zij kan je adviseren en bemiddelen om tot een voor alle partijen passende oplossing te komen. Vervolgens zal zij na enige tijd opnieuw contact met je opnemen om te bespreken of de klacht inderdaad naar tevredenheid is opgelost.
  4. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan je beroep aantekenen bij het bestuur van ABC.