Formulieren

Voor je werk als vrijwilliger heb je een aantal formulieren nodig. Bijvoorbeeld als je je reiskosten wilt declareren. Hieronder vind je de formulieren die je nodig heb in je en bij je werk.

Vrijwilligersovereenkomst

Declaratieformulier om openbaarvervoerkosten of bijdragen voor buitenlessen te declareren.

Gespreksverklaring 2019 te gebruiken na een halfjaar les in een taalcoach traject.

Intakeformulier gebruiken bij intakegesprekken.

Lesplanner hulpmiddel om je lesvoorbereiding te maken.

Evaluatieformulier na elke tien lessen een evaluatiegesprek voeren.

Sociale kaart om doorverwijzingsadressen op te zoeken en te zien waar we les geven.