Formulieren

Voor je werk als vrijwilliger heb je een aantal formulieren nodig. Bijvoorbeeld als je je reiskosten wilt declareren. Hieronder vind je formulieren die je nodig kunt hebben.

Vrijwilligersovereenkomst

Declaratieformulier om openbaarvervoerkosten of bijdragen voor buitenlessen te declareren.

Declaratieformulier voor trainers om vrijwilligersvergoeding voor trainingen en workshops aan te vragen.

Gespreksverklaring 2019 te gebruiken na een halfjaar les in een taalcoach traject.

Intakeformulier gebruiken bij intakegesprekken.

Koppelingsformulier gebruiken bij koppelingsgesprekken.

Lesplanner hulpmiddel om je lesvoorbereiding te maken.

Evaluatieformulier na elke tien lessen een evaluatiegesprek voeren.

Sociale kaart om doorverwijzingsadressen op te zoeken en te zien waar we les geven.