Voor je werk als vrijwilliger heb je een aantal formulieren nodig. Bijvoorbeeld als je je reiskosten wilt declareren. Hieronder vind je formulieren die je nodig kunt hebben.

Vrijwilligersovereenkomst deze overeenkomst tekenen alle vrijwilligers die voor het ABC aan de slag gaan.

Intakeformulier gebruiken bij intakegesprekken om het leerdoel en niveau aan te geven.

Koppelingsformulier gebruiken bij koppelingsgesprekken.

Lesplanner hulpmiddel om je lesvoorbereiding te maken.

Evaluatieformulier rond de dertiende les voeren we een evaluatiegesprek.

Sociale kaart om doorverwijzingsadressen op te zoeken en te zien waar we les geven.

Declaratieformulier om openbaarvervoerkosten of bijdragen voor buitenlessen te declareren.

Declaratieformulier voor trainers om vrijwilligersvergoeding voor trainingen en workshops aan te vragen.