Basistraining

De basistraining is een interactieve training die je voorbereidt op het lesgeven bij iemand thuis. Je krijgt informatie over onze doelgroep en de werkwijze van het ABC.

Over de training

Lesmethode
We gaan aan de slag met een casus en je leert om doelen te stellen en deze te vertalen naar kleine subdoelen zodat je die praktisch kunt gebruiken bij het voorbereiden van je lessen. We geven op een actieve manier les, daarbij maken we gebruik van de ‘Total Physical Respons’ methode (TPR). Bij deze methode begrijpt de lesnemer de vrijwilliger vanaf de eerste les, omdat elk woord is gekoppeld aan fysieke actie. Via rollenspel kun je al tijdens de training feeling krijgen met het lesgeven.

Cultuur
Omdat je als lesgever bij iemand thuiskomt, vinden we het belangrijk dat je nadenkt over culturele verschillen. Tijdens de training maken we je daarvan bewust en gaan we in gesprek over hoe jij dit beleeft. Verder besteden we aandacht aan het stellen van grenzen en praktische afspraken rondom een lestraject.

Kortom: een hele leerzame training, waardoor je zeker zin krijgt om te starten bij het ABC.

Juni

 • Woensdag 9 en 16 juni
  VOL
 • Donderdag 17 en 24 juni
  09.45 – 12.00 uur

Juli

De trainers hebben vakantie. 🙂

Augustus

 • Woensdag 25 augustus en 1 september
  19.15 – 21.30 uur
 • Donderdag 26 augustus en 2 september
  09.45 – 12.00 uur

Aanmelden

Ben je na jouw aanmelding en telefoongesprek met de regiocoördinator nog steeds enthousiast? Meld je dan aan voor een van de basistrainingen via info@abcamsterdam.org

Op dit moment vinden de trainingen online plaats. Daarom is de basistraining verdeeld over twee dagdelen. Na aanmelding ontvang je tijdig een uitnodiging voor Zoom.