Corona


Maatregelen coronavirus

Het Amsterdams Buurvrouwen Contact neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We volgen daarbij de instructies van het RIVM en de regering.


Taalles nodig?

Aanmeldingen nemen wij nog steeds in behandeling. Ook verzorgen we intakes en zijn er nog altijd buurvrouwen die gekoppeld worden. Intakes worden fysiek op anderhalve meter afstand, online via beeldbellen of telefonisch gedaan. Wel kan het zijn dat de wachtlijst iets langer is dan normaal. Tijdelijk worden er geen groepslessen gegeven.


Fysiek of online lesgeven?

We laten de keuze over het online dan wel fysiek lesgeven bij ieder leskoppel zelf. Wij vinden het belangijk dat jullie je prettig voelen. Gebruik de beslisboom om je afweging te maken. Kies je voor online lesgeven, bekijk dan hier tips en lesmateriaal.

Ook begrijpen we als het, bijvoorbeeld wegens een kwetsbare gezondheid of cruciaal beroep, nu even niet gaat. Schakel bij vragen, wensen of veranderingen met jouw vrijwilligerscoördinator of regiocoördinator.


Online aan de slag

Ga je in deze tijden online aan de slag? Hier zijn enkele tips:

  • Houd een online les korter dan een thuisles. Op afstand kost het iets meer inspanning.
  • Gebruik als taalcoach een krijt- of schrijfbord om woorden en zinnen op te schrijven.
  • Zorg voor genoeg interactie. Stel veel vragen zodat jouw buuvrouw ook vaak aan het woord is.
  • Bekijk hier inspiratie voor online lesmateriaal.

Informatie voor anderstaligen


Informatie voorgelezen
Pharos biedt informatiemateriaal inclusief printversies en voorleesmogelijkheid in twaalf verschillende talen.
Laaggeletterden
De belangrijkste dingen uit de persconferentie begrijpelijk uitgelegd in teksten en animaties.
Persconferentie
Wekelijkse persconferentie in acht verschillende talen, ondermeer Berbers, Farsi, Tigrinya, Turks en Pools.

Avondklok
Video’s met uitleg over de avondklok en 1 bezoeker per dag per huishouden, in negen verschillende talen.
Arabisch podcast
Dé podcast voor de Arabischtalige inwoner in Nederland, opgericht door twee journalisten.