Dit zijn onze partners

We zijn een non-profitorganisatie die grotendeels wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Daarnaast krijgen we voor onze projecten financiële steun van fondsen. Ook helpen onze samenwerkingspartners bij de uitvoer van ons werk. We zijn trots op de samenwerking met alle onze partners. Zonder hun steun zouden wij ons werk niet kunnen voortzetten.

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en hulpverlenende instanties. Deze organisaties melden veel anderstalige vrouwen aan voor Nederlandse les. Daarnaast stromen vrouwen via het ABC door naar taalles, sociale activiteiten van vrijwilligerswerk door onze partners.

 • Stadsloketten in de stadsdelen
 • DWI en WPI van de Gemeente Amsterdam
 • Reïntegratiebureaus
 • Taalaanbieders
 • Vluchtelingenwerk
 • GGD jeugdgezondheidszorg en schoolverpleegkundigen
 • Jeugdhulpverlening
 • Basisscholen en voorscholen
 • Maatschappelijk werk
 • Stichting MEE Amstel en Zaan
 • Huizen van de Wijk
 • Vrouwencentra
 • Maatjesprojecten: oa Humanitas, het Rode Kruis, De Regenbooggroep
 • Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA)

Het ABC is aangesloten bij  Het Begint met Taal .

Project 'Taalles voor ongedocumenteerde vrouwen'

Kansfonds

De ambitie van kansfonds is een thuis voor iedereen zodat mensen in kwetsbare situaties niet buitengesloten raken.

KNR-PIN

De KNR is de koepelorganisatie van religieuze instituten in Nederland.

RCOAK

Stichting RCOAK ondersteunt o.a. in heel Nederland initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.

Stichting Marie Louise

Stichting Marie Louise steunt sociaal maatschappelijke projecten die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in kwetsbare situaties bevorderen.

Pilot 'Werving vrijwilligers met een bi-culturele achtergrond'

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt: een sociaal verbonden Nederland.

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt iedereen die actief is en wil doen in onze samenleving doormiddel van sociale en culturele projecten die actief burgerschap ondersteunen.

Haella Stichting

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu.

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.