Vacature bestuur

Voorzitter bestuur

Vier dagdelen per maand

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor haar bestuur. Heb jij affiniteit met de doelgroep van het ABC en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom dan het bestuur versterken.

Over ons

Het ABC verzorgt lessen aan huis aan anderstalige vrouwen in Amsterdam. Met de lessen aan huis bereikt het ABC een specifieke doelgroep: anderstalige vrouwen, die kwetsbaar zijn en geïsoleerd leven. De lessen zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid door het leren van de Nederlandse taal en kennis over de Nederlandse samenleving. De doelstelling van elk lestraject is om een eerste stap op de participatieladder te zetten. Daarnaast komen de vrijwilligers in aanraking met nieuwe culturen en werkt de integratie van Amsterdammers dus twee kanten op. Het werk van het ABC wordt uitgevoerd door meer dan 200 vrijwilligsters, ondersteund door enkele betaalde krachten.

Het bestuur

De stichting heeft een bestuur dat samen met de directie onder meer de beleidsdoelstellingen bepaalt. Het bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar.

De huidige voorzitter zal bij de komst van de nieuwe voorzitter als algemeen bestuurslid zitting nemen in het bestuur. Hierdoor is goede overdracht gewaarborgd. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Er wordt een keer per zes weken vergaderd.

Profiel voorzitter

  • heeft affiniteit met de activiteiten van het ABC en haar doelgroep;
  • is bereid zijn of haar netwerk in te zetten voor de activiteiten van de stichting;
  • is in staat samen met het bestuur in staat om de doelen en verwachtingen van het ABC te bewaken; beschikt over goede, representatieve en contactuele vaardigheden; kan net als andere leden van het bestuur sparringpartner zijn voor de directie;
  • is in staat, ook qua beschikbare tijd, met het bestuur het beleid van de directie te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de directie met advies bij te staan;
  • kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang; bereid de vergaderingen met de directeur voor en leidt de bestuursvergadering.
  • heeft bestuurlijke ervaring
  • is ongeveer vier dagdelen per maand onbezoldigd beschikbaar voor het ABC

Gezien de samenstelling van het huidige bestuur benoemen wij bij voorkeur een voorzitter met een biculturele achtergrond.

Interesse?

Mocht je voldoen aan bovenstaand profiel, dan word je uitgenodigd te reageren. Je kunt vóór 30 oktober 2021 een korte motivatie met cv sturen naar bestuur@abcamsterdam.org

Mocht je vragen hebben dan kun je ook per e-mail contact opnemen, dan neemt de huidige voorzitter zo snel mogelijk contact op. Ook als je iemand in je netwerk kent die geschikt is, dan horen wij dit graag.