Resultaten

Jaarverslag 2021

Op afstand verbonden

Welkom bij ons overzicht over 2021. In dit verslag lees je wat het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) dit jaar allemaal heeft gedaan. Allereerst natuurlijk de 265 anderstalige geïsoleerde vrouwen die les hebben gekregen. Hiervoor hebben we 86 nieuwe vrijwilligers geworven zodat het totaal aan actieve vrijwilligers op 180 kwam.

Het was geen makkelijk jaar voor onze vrijwilligers en onze lesnemers. COVID-19 speelde een bepalende rol in de (on)mogelijkheden om goed les te kunnen geven en contact te houden met elkaar. Online werken is voor onze vrouwen geen goede optie. Toch kijken we, met alle beperkingen, terug op een jaar waarin we ons best hebben gedaan er wat van te maken.

Naast het begeleiden en ondersteunen van alle leskoppels hebben we ons onder andere bezig gehouden met: manieren van vrijwilligerswerving, de trainingen voor vrijwilligers, het organiseren van de viering van het 20-jarig bestaan, het ontwikkelen van een nieuwe database, netwerkactiviteiten in alle stadsdelen en coaching als team.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Ellen de Ruiter
Directeur Amsterdams Buurvrouwen Contact

Eerdere jaaroverzichten zijn op te vragen bij het ABC.

Klik op bovenstaande afbeelding voor jaarverslag 2021.
>> Jaarrekening 2021