Partners

Dit zijn onze partners

We zijn een non-profitorganisatie die grotendeels wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Daarnaast krijgen we voor onze projecten financiële steun van fondsen. Ook helpen onze samenwerkingspartners bij de uitvoer van ons werk. We zijn trots op de samenwerking met alle onze partners. Zonder hun steun zouden wij ons werk niet kunnen voortzetten.

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en hulpverlenende instanties. Deze organisaties melden veel anderstalige vrouwen aan voor Nederlandse les. Daarnaast stromen vrouwen via het ABC door naar taalles, sociale activiteiten of vrijwilligerswerk bij onze partners.

 • Stadsloketten in de stadsdelen
 • DWI en WPI van de Gemeente Amsterdam
 • Reïntegratiebureaus
 • Taallesaanbieders
 • Vluchtelingenwerk
 • GGD jeugdgezondheidszorg en schoolverpleegkundigen
 • Jeugdhulpverlening
 • Basisscholen en voorscholen
 • Maatschappelijk werk
 • Stichting MEE Amstel en Zaan
 • Huizen van de Wijk
 • Vrouwencentra
 • Maatjesprojecten: o.a Humanitas, Rode Kruis, Regenboog.
 • Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA)

Het ABC is aangesloten bij Het Begint met Taal.

Project 'Taalles voor ongedocumenteerde vrouwen'

Kansfonds
KNR-PIN
RCOAK
Stichting Marie Louise

Pilot 'Werving vrijwilligers met een bi-culturele achtergrond'

Oranjefonds
VSBfonds
Haella Stichting
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe