Partners

Partners

Samenwerkingspartners

Het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) werkt samen met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en hulpverlenende instanties. Deze organisaties melden veel anderstalige vrouwen aan bij het ABC. Daarnaast stromen vrouwen via het ABC door naar taalles, sociale activiteiten of vrijwilligerswerk bij onze partners.

 • Stadsloketten in de stadsdelen
 • DWI en WPI van de Gemeente Amsterdam
 • Reïntegratiebureaus
 • Taallesaanbieders
 • Vluchtelingenwerk
 • GGD jeugdgezondheidszorg en schoolverpleegkundigen
 • Jeugdhulpverlening
 • Basisscholen en voorscholen
 • Maatschappelijk werk
 • Stichting MEE Amstel en Zaan
 • Huizen van de Wijk
 • Vrouwencentra
 • Maatjesprojecten: o.a Humanitas, Rode Kruis, Regenboog.
 • Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA)
 • ViiA

Het ABC is aangesloten bij Het Begint met Taal

Sponsors

Het ABC kan haar werk uitvoeren dankzij de hulp van diverse sponsors. In 2016 word het werk van het ABC mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:

 • Educatie en Inburgering (E&I) van de Gemeente Amsterdam

 • Haella

 • Kansfonds

 • Stadsdeel Centrum

 • Stadsdeel Nieuw-West

 • Stadsdeel Oost

 • Stadsdeel West

 • Stadsdeel Zuid

 • Protestantse Diaconie

 • Diverse fondsen

 • Donateurs

 • N.N.