Over ons

Organisatie

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) heeft meer dan 200 vrijwilligers die wekelijks Nederlandse les geven aan anderstalige vrouwen in Amsterdam. Meestal zijn de lessen één-op-één bij de anderstalige thuis, soms ook in groepsverband op bijvoorbeeld een basisschool. De vrijwilligers worden goed begeleid en ondersteund door 25 vrijwilligerscoördinatoren en 3 beroepskrachten.

Via het ABC komen wekelijks mensen met een heel verschillende achtergrond met elkaar in contact. Het ABC bouwt bruggen en versterkt zo de sociale cohesie van de Amsterdamse samenleving.