Resultaten

Resultaten

Bij het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) geven ruim 200 vrijwilligers taalles, meestal één-op-één aan huis, maar ook in kleine groepjes op laagdrempelige locaties. In totaal bereikt het ABC 300 anderstalige vrouwen en (sinds dit jaar) mannen per jaar. Dit zijn mensen met een laag taalniveau die bij aanvang van de lessen niet of nauwelijks actief zijn buitenshuis.

Door mee te doen aan een taaltraject van het ABC zetten deze vrouwen en mannen stappen vooruit: zij beheersen de taal beter en worden zelfredzamer. Belangrijk is ook dat ze groeien in zelfvertrouwen: zij durven meer Nederlands te spreken en gaan meer naar buiten. Hun netwerk is vergroot. Meer dan de helft van de cursisten begint na afloop van het ABC-traject met een activiteit buitenshuis, zoals inburgering, informele taalles, sport, computerles of een sociale activiteit.


Jaarverslag

Lees meer over de activiteiten en resultaten van het ABC in het jaarverslag.

Download het jaaroverzicht 2016

Download het jaaroverzicht 2017

Eerdere jaaroverzichten zijn op te vragen bij het ABC.