Wij respecteren de privacy van onze lesnemers en van onze vrijwilligers en daarom willen we ervoor zorgen dat we de persoonlijke informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk behandelen. Komende tijd zullen we in verband met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming een aantal maatregelen treffen om te voldoen aan deze wet.

Het Privacyreglement ABC 2018  (dat je kunt aanklikken) heeft betrekking op de verwerking van gegevens van deelnemers die bij het ABC gebruik maken van lessen/diensten.