Over het ABC

Over het ABC

Taal verbindt. De vrijwilligers van het ABC helpen anderstalige geïsoleerde vrouwen en mannen op weg naar zelfredzaamheid.

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) geeft taalles aan huis aan anderstalige vrouwen en mannen in Amsterdam en ondersteunt bij de inburgering. Met de lessen aan huis bereikt het ABC een moeilijke doelgroep. Het ABC haalt ze uit hun isolement. Het ABC is aangesloten bij Het Begint met Taal.

Wij zijn de helpende hand voor veel geïsoleerde anderstalige vrouwen en mannen

Hieronder worden onze doelen, de doelgroep en onze werkwijze verder toegelicht.

Doelen van ABC

Anderstaligen krijgen thuis taalles van een vrijwilliger. De individuele taallessen aan huis zijn maatwerk. Doel van de thuislessen is:

  • Nederlands leren
  • Zelfredzaamheid vergroten
  • Kennis over de Nederlandse samenleving vergroten
  • Inburgering en participatie
  • Ontmoeting en integratie

Het wekelijkse contact met een Nederlandse vrijwilliger vergroot het sociale netwerk van de lesnemers. Het ABC stimuleert de cursisten actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Doelgroep ABC

De lessen aan huis zijn een uitkomst voor anderstalige vrouwen en mannen die nog niet buitenshuis naar Nederlandse les kunnen. Er is bijvoorbeeld geen kinderopvang, de school is te ver of er zijn psychische en/of lichamelijke gezondheidsklachten. Het ABC stimuleert deze mensen uiteindelijk door te stromen naar een regulier taaltraject. Ook geeft het ABC thuisles aan vrouwen en mannen die een inburgeringscursus volgen en extra oefening en steun nodig hebben.

Onze werkwijze

Ruim 200 vrijwilligers geven elke week Nederlandse les bij anderstaligen thuis. Naast het leren van de taal is er in de lessen veel aandacht voor zelfredzaamheid. De lesnemer leert bijvoorbeeld alleen naar de huisarts te gaan, te overleggen met de leerkracht van de kinderen, zelf post te beantwoorden of met de tram te gaan.

Het ABC stimuleert de cursisten door te stromen naar een activiteit buitenshuis. Bijvoorbeeld een cursus, vrijwilligerswerk of sport.

De meeste aanmeldingen komen bij het ABC via maatschappelijke organisaties of hulpverleners. Na aanmelding gaat een vrijwilligerscoördinator bij de vrouw of man thuis langs voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt de behoefte in kaart gebracht.  De coördinator koppelt vervolgens een vrijwilliger aan de lesnemer en het traject kan beginnen.

>> Lees meer over onze partners

>> Lees meer over onze resultaten