Lesmateriaal

Hoe begin je met lesgeven? En hoe bepaal je welk lesmateriaal geschikt is voor jouw anderstalige lesnemer? Op deze pagina vind je informatie en tips voor maatregelen lesmethoden en materialen.

Kennismaken

Voordat je aan de slag gaat met de Nederlandse lessen, raden we je aan om eerst de tijd te nemen om elkaar te leren kennen. Sla niet meteen bij de eerste les een lesboek open, maar wees nieuwsgierig naar de persoon tegenover je.

Hoe gaat het vandaag met haar? Vind ze het spannend? Wat zijn haar interesses? En vooral ook, wat is voor jou belangrijk in jullie contact?

Aandacht voor een goede kennismaking, helpt om de verwachtingen te managen en draagt bij aan de vertrouwensband en het plezier tijdens de lessen. Bovendien wordt het veel makkelijker om lesmateriaal te kiezen als je haar beter kent.

Speciaal voor jou

ABC-Bibliotheek

Wist je dat wij een eigen bibliotheek hebben op kantoor? In de catalogus vind je het overzicht van al het lesmateriaal. Als je vooraf je keuze maakt, scheelt het zoeken in de kasten. Je kunt het lesmateriaal in tweevoud meenemen, een boek voor jezelf en een boek voor jouw lesnemer. Handig voor huiswerk, lesvoorbereiding en vooral bij het online lesgeven. Neem voor je komst even contact op met jouw regiocoördinator, zodat je zeker weet dat er iemand is.

ABC-Academie

Wij hebben een eigen academie opgericht met interactieve trainingen. De ABC-Academie is dé plek om jouw kennis als lesgever te vergroten en ervaringen uit te wisselen met andere vrijwilligers. Er worden verschillende trainingen georganiseerd door professionele trainers, waaronder de succesvolle training ‘Activerend Lesgeven’. De trainingen zijn gratis voor vrijwilligers en vinden plaats op kantoor bij het ABC. Wees er snel bij, want er zijn altijd maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Alternatief lesgeven

Sinds corona is het niet meer vanzelfsprekend om les aan huis te geven. We laten de keuze over het online of fysiek lesgeven bij ieder leskoppel zelf. Wij vinden het belangrijk dat jullie je prettig voelen. Daarnaast hebben jullie beter zicht op de mogelijkheden.

Willen jullie een keer iets anders? Verander eens de locatie, door bijvoorbeeld les te geven in het park of bij de speeltuin met de kinderen. Om je heen zien jullie genoeg gebeuren wat tegelijkertijd van pas kan komen als lesstof.

Ook zouden jullie eens tijdens een telefoongesprek de spreekvaardigheid kunnen oefenen. Zijn er gezondheidsklachten of redenen waarom een les aan huis niet mogelijk is? Cancel dan niet meteen de les, maar probeer het eens via videobellen.

Online lesgeven

Lesgeven op afstand verdient een andere aanpak dan wanneer je les aan huis geeft. Misschien kost het voor jezelf meer energie. En misschien is jouw lesnemer wel niet zo digitaal vaardig. Leg daarom de lat niet hoog en wees tevreden met alle kleine beetjes die lukken. Bekijk ook onze catalogus waarin we websites en apps hebben verzameld die het lesgeven op afstand makkelijker en leuker maken.

Het Begint met Taal

Het Begint met Taal is een landelijk platform voor taalcoaching aan anderstaligen. Als partner kunnen wij hun lesmateriaal aanbieden aan jou. Op het extranet kun je terecht voor handige tips en interessante video’s. Ook vind je hier oefenmateriaal dat je gratis kunt downloaden, zoals SpreekTaal, Gezonde Taal en Taal in de Praktijk.

Bovendien kun je je aanmelden voor leerzame webinars. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen! De inloggegevens voor extranet kun je opvragen bij jouw regiocoördinator.

Specifiek lesmateriaal

Analfabeten

Woord voor Woord is een programma van twaalf lessen met mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. In deze ondersteunende docentenhandleiding vind je onder andere didactische aanwijzingen en een voorbeeld van een mogelijke lesopbouw.

Arabisch

Het YouTube-kanaal تعلم الهولندية bevat bijna zestig video’s voor Arabisch sprekende mensen die Nederlands willen leren. De korte video’s bestaan uit verschillende thema’s: zo gaat de eerste les over de Nederlandse letters, gevolgd door lessen over lidwoorden, windstreken en klokkijken.

Inburgering

Ad Appel Taaltrainingen biedt verschillende trainingen aan op YouTube. Deze video is speciaal bedoeld ter ondersteuning van anderstaligen die moeten inburgeren. In de les van ruim een uur wordt gebruikgemaakt van hun boek ´Inburgeringsexamen A2´.

Leef en Leer!

Ook in de bibliotheken van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) zijn anderstaligen welkom om te leren spreken, schrijven, en lezen in het Nederlands. Bij het Leef en leerpunt kunnen zij terecht voor hulp en er worden allerlei activiteiten op het gebied van taal georganiseerd. Leef en leer! is een samenwerkingsverband tussen de OBA, gemeente Amsterdam en Taal voor het Leven.

In het Taalcafé praten anderstaligen samen Nederlands in een groepje onder leiding van een vrijwilliger. De Meeleesclub is er voor mensen die graag beter willen leren lezen. En bij het Oefenuur helpt een begeleider met de Nederlandse taal, administratie, rekenen, kennis van de Nederlandse maatschappij en bij het gebruik van een computer.

Luisteren en lezen

Naast de focus voor spreekvaardigheid, kun je als afwisseling in de lessen aandacht besteden aan Nederlands luisteren en lezen.

SpreekTaal 1

SpreekTaal is de meest gebruikte methode voor taalcoaching aan anderstaligen, ontwikkeld door Het Begint met Taal en VU-NT2. De methode bestaat uit drie series: SpreekTaal 1 is bedoeld voor niveau 0 tot A1. Hier vind je de audiobestanden die horen bij de vijftien modules van de eerste serie, zoals praten over jezelf, familie en vrienden, eten en drinken, wonen, vrije tijd, reizen, het weer en gezondheid.

SpreekTaal 2

SpreekTaal 2 is een vervolg op SpreekTaal 1 en is bedoeld voor anderstaligen met een Nederlands niveau A1 tot A2. Deze  audiobestanden bieden je lesmateriaal voor ruim vijf uur. Deze tweede serie bestaat eveneens uit vijftien modules. Thema’s als kleding en uiterlijk, leren, kopen, werk, Nederlandse gewoontes, dag en tijd, geld en communicatie komen aan bod.

Lezen

Lezen bevordert de kennis van de Nederlandse taal. Het boek ‘Het Zwembad’ is geschreven in eenvoudig Nederlands. Het online boek bevat naast een kort verhaal ook vragen en opdrachten over het verhaal. Dit maakt het een geschikt boek voor tijdens de les of als huiswerk. Bovendien is er een video beschikbaar waarin het verhaal wordt voorgelezen, wat handig is als afwisseling om ook het luisteren te verspreiden.