Het ABC en coronaMaatregelen tegen verspreiding coronavirus

Het Amsterdams Buurvrouwen Contact neemt ook maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en elkaar niet te besmetten.  We volgen daarbij de instructies van het RIVM en de regering. De maatregelen die zijn geadviseerd gelden in ieder geval tot 1 juni.

Dat betekent voor het ABC dat we geen huisbezoeken afleggen en geen groepslessen geven. Gebruik de beslisboom om je afweging te maken.

Zorgen voor
We beseffen dat het een bijzondere situatie is waarin niemand precies weet wat wel en wat niet te doen. Laten we proberen om elkaar zo goed mogelijk te beschermen door elkaar niet thuis te bezoeken, maar tegelijkertijd contact te houden op een andere manier dan we gewend zijn. Daarmee zorgen we zo goed mogelijk voor elkaar en voor ons zelf. En dat is dan eigenlijk weer de gewone gang van zaken bij het ABC. Zit je met een vraag of wil je even van gedachten wisselen dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen. En kijk voor de laatste berichten ook op Facebook.